Friday, September 27, 2013

BIRHEN MARIA, PATUWARIN!

Ang ibig sabihin ng "Birhen Maria" ay Maria na hindi pa naiyot o nakantot. Si Maria na naging ina ni Kristo Hesus ay nagkaanak ng marami kay Joseph. Siempre siya ay namatay na nakatikim ng harurot!

Si Maria na naging Nanay ni Hesu Kristo ay di maaring tawagin na "Birhen Maria".  Si Satanas na nilikha bilang Anghel Ng Liwanag na ngayon ay naging Anghel Ng Kadiliman ay "Birhen" kahit noon pa dahil wala naman siyang katawan o "physical body" na siyang gamitin pang-iyot o pangkantot. Siya ay espiritu o kaluluwa na lumulusot sa dingding kahit walang butas!

Si Birhen Maria ay si Satanas na nagpakita bilang magandang Engkantada kay St. Bernadette, ang Madre ng Roma Katolika, at iba pang mga Debuto niya. Ginawan ng estatwa at sinasamba ngayon ng 1.2 bilyon ka Katoliko. 82 milyones d'yan ay Filipino.

Pagsasamba, pagnonovena, pagpoprocession, pag-aalay ng barya, pagpupuri at kung ano pang uri sa pag-worship kay Birhen Maria ay KASALANAN! Kung hindi ka hihingi ng tawad sa Diyos, tuloyan kang maihahatid sa Purgatoryo na actually ay Impyerno, naintindihan mo? Di baleng mahirap dito sa lupa, huwag lang lalagpak sa Impyerno!

Kung ikaw ay Utak Dilis, ayos lang. Salita Ng Diyos ay iyong matutonan din.  Huwag ka lang mag-utak Tikbalang!

Huwag magpapaniwala sa mga Pari, Obispo at Madre na nagsasabing nakapag-aral ng "Theology" dahil hindi lang barya mo ang kanilang hinahangad kundi pati borat makaladkad! 

Kaya sigaw dapat ng Sambayanang Filipino;

BIRHEN MARIA, PATUWARIN!

See http://www.jango.com/music/Archipelagian+Heritage?l=0

Huwag paaralin ang inyong mga anak sa Catholic Schools or Universities. Bakit, habang buhay ka bang susuporta kay Satanas?

Lady of Fatima, Lady of Peńafrancia, Lady of Guadalupe, Lady of the Rule, Lady of Mt. Carmel at iba pang mga Engkantada na nagpanggap na Maria ay HINDI Alabang Girls o Sex Bomb, sila ay mga MULTONG BAKLA!

Ito ay aking pagsisilbi sa aking mga Kababayan.  Please, paki-forward mo naman.  Salamat po.

Tuesday, September 24, 2013

LADY OF PEŃAFRANCIA NG ROMA KATOLIKA - MULTONG BAKLA!Nagpakita si Satanas sa kanyang mga Debuto bilang magandang Engkantada at siya raw si Birhen Maria. At 1.2 billion ka Katoliko ang sumasamba sa kanya sa buong mundo. 82 milliones d'yan ay mga Filipino.

Ang totoong Maria na naging ina ni Kristo Hesus ay hindi nagpapasamba dahil ito ay labag sa Kautosan Ng Diyos. Kung ginawa niya 'yan ay sinipa na siya sa langit ni "Lord".

https://vimeo.com/66544907

Sa Fatima nagpakita si Satanas bilang kaakit-akit na binibini, maamong babae o magandang dilag na suot ay puting damit na sumasayad sa lupa at tinawag na "Lady of Fatima". Sa Guadalupe nagpakita rin siya at tinawag na "Lady of Guadalupe". Sa Peńafrancia nagpakita din siya at tinawag na "Lady of Peńafrancia".

Si Satanas din kung minsan ay tinatawag na Lady of Mt. Carmel, Lady of Lourdes, Lady of the Rule, atbp. Silang lahat ay iisa - sila si Satanas na nagpakita bilang Engkantada at niloko ang mga tao na siya raw si Maria na Nanay ni Kristo.

Tandaan n'yo, "Maria" at "Birhen Maria" ay magkaiba. "Birhen Maria", ibig sabihin, hindi nakatikim ng iyot o kantot. Ang totoong Maria, ay nagkaanak ng marami kay Joseph. Ibig sabihin, napasukan ng tamod ang kanyang puki at natural lang na nakatikim siya ng titi, naintindihan mo?

Mga Pari, Obispo at Madre ay nagpapa-novena at nagpapa-procession kay Birhen Maria na Multong Bakla! 85% sa populasyon ng Pilipinas ay sumasamba, nag-aalay at nagpupuri kay Multong Bakla!

Ngayong may sumunod kay Mandurugas Ferdinand Marcos at Mandurugas Gloria Arroyo na si Mandurugas Janet Napoles Lim, nagpoprotesta ang mga sumasamba kay Multong Bakla kung saan-saang panig sa mundo.

http://youtu.be/04kRBrcNo34

Ang masasabi ko lang, meron pang darating na mas masahol pa kay Mandurugas Janet Napoles Lim dahil ikaw mismo na Katoliko sumuway sa Utos Ng Diyos at sumasamba kay Multong Bakla!

Kaya mahinahon ko pong sasabihin sa iyo,

"LAYAS NA MULA SA ROMA KATOLIKA, LAYAS TANGA!"

Ugaling Filipino ang hindi pag-iintindi sa Salita Ng Diyos kahit sabihin mo sa pinakamaliwanag at pinakasimpleng Tagalog. Di malaman tuloy kung Hungog o Gunggong!

Sa LINKS SECTION sa sumusunod na URL, pinapatunayan na ang mga Pari, Obispo at Madre ng Roma Katolika ay mga alagad ng Demonyo;

http://www.dtcele.com.au

Nandoon ang KANTOTAN, YARI-AN, IYOTAN ng Pari, Obispo at Madre. Merong mga Madre na gumagamit ng "Crucifix" at ginawang "Vibrator" para sa Puki nila. Meron ding mga Madre na ngumangatngat ng Borat ng Pari at dinidila-dilaan ang tamod. Maraming mga dugoang pangyayari na ginanap ng mga Pari, Obispo at Madre na aking ibinunyag para lang makakaintindi ang makitid na utak ng Filipino.

19 Sex Videos lang ang aking pinili dahil siguro naman maiintindihan na ng mga Filipino ang ibig kong sabihin. 19 Sex Videos ng mga Pari, Obispo at Madre na may blowjob, masturbation, anal, 69 position, orgasm licking, fisting, confession with wet clitoris, praying with rosary inside vagina and many others.

Kapag binagyo ang mga Filipino, ang bilis ng mga "Concerned Citizens" kono na mag-organize ng "Charity Concert" o ano pang mga "Entertainment" para ang kita ay ibigay sa mga nasawi. Ang masasabi ko lang, "Hoy, Unggoy, binagyo 'yang mga Filipino dahil sa 'yo! Pinasasamba mo ang mga 'yan ng Demonyo na Multong Bakla!"

Good luck, kaibigan. Sana ako ay iyong naiintindihan. Please forward to your family, relatives and friends. God bless you.

MGA OBISPO, PARI AT MADRE SUNOGIN NA!Mga Kaibigan at Kababayan,

Kinakailangang sunogin na ang lahat ng mga Simbahang Katolika pati na ang mga Obispo, Pari at Madre bilang pagpatupad sa Batas At Utos Ng Diyos.

https://vimeo.com/66544907

Uunahin natin ang mga ito subali't isusunod din ang mga Manalo sa Iglesia Ni Cristo, Eliseo Soriano ng Dating Daan, Mike Vilarde ng El Shaddai, mga Muslim Cleric o Imam atbp. mga Ulopong o Asong Ulol na nagnenegosyo gamit ang Pangalan Ng Diyos.

http://youtu.be/glt8GavjdO8

Ipinahayag ko naman ng klaro o malinaw kung paano tayo niloko ng mga ito. Lola ko sa totoo lang ay nasa Purgatoryo o Impyerno ngayon pati na ang karamihan sa aking mga kamag-anak. Sila po ay aking ipinaghihiganti pati na sina Tita Cory, Dolphy, Jose Rizal, Andres Bonifacio, Ninoy Aquino at kung sino pang mga magigiting na kababayan nating naloko ng mga Pataygutom!

http://youtu.be/G4E87qFgMz0

Ang hiling ko lang sa inyo ay paki-forward po itong aking maikling mensahe dahil hindi sapat ang aking suweldo kahit buo kong gamitin para maisulong ang Mensahe Ng Diyos para sa kapakanan nating lahat.

http://www.dtcele.com.au/

Maasahan n'yo, ROMA KATOLIKA SUNOGIN KO! Bayag ng mga Pari at Obispo, i-scramble ko! Puki ng mga Madre, gagawin kong kilawin para sa inyo! Katipot nilang lahat lalaslasin ko at gagawing hikaw at kwentas para ialay sa inyo!

Ganyan ko po kayo kamahal. Kaya tulongan n'yo po ako. God bless you.

Nagmamahal,
Dongski 8/2013

Thursday, March 14, 2013

POPE BENEDICT XVI & POPE FRANCIS I

 

The election of New Pope Francis I is a confirmation that this world indeed would end. It is a fulfillment of the prophecy in the Bible that the 2nd coming of Jesus Christ is soon! There will be War In Armageddon! There will be persecution, famine, more earthquakes, more wraths, more plagues, more disasters! Only those who are faithful to God endures! You better don't delay! If you wish to be saved, then read all you can in this website, http://www.dtcele.com.au

 

Pope Benedict XVI is the Beast out of the Sea (the 666 Beast) and Pope Francis I is the Beast out of the Earth. Of course, Satan is the Dragon who is also "The Chinese Buddhist Favorite."

 

The 2nd beast, Pope Francis I has been given the power to exercise all the authority of the 1st beast (Pope Benedict XVI) on its behalf, and will make the earth and its inhabitants worship the latter, whose fatal wound had been healed.

 

Pope Benedict XVI resigned telling us that his health is deteriorating, did he not? He can no longer handle his role as Pontiff. But behold, his wound is healed and Pope Francis I will speak of him!  

 

Revelation 13

The Holy Bible - New International Version (NIV)

The Beast out of the Sea

13 The dragon stood on the shore of the sea. And I saw a beast coming out of the sea. It had ten horns and seven heads, with ten crowns on its horns, and on each head a blasphemous name. The beast I saw resembled a leopard, but had feet like those of a bear and a mouth like that of a lion. The dragon gave the beast his power and his throne and great authority. One of the heads of the beast seemed to have had a fatal wound, but the fatal wound had been healed. The whole world was filled with wonder and followed the beast. People worshiped the dragon because he had given authority to the beast, and they also worshiped the beast and asked, “Who is like the beast? Who can wage war against it?”
The beast was given a mouth to utter proud words and blasphemies and to exercise its authority for forty-two months. It opened its mouth to blaspheme God, and to slander his name and his dwelling place and those who live in heaven. It was given power to wage war against God’s holy people and to conquer them. And it was given authority over every tribe, people, language and nation. All inhabitants of the earth will worship the beast—all whose names have not been written in the Lamb’s book of life, the Lamb who was slain from the creation of the world.
Whoever has ears, let them hear.
10 “If anyone is to go into captivity,
    into captivity they will go.
If anyone is to be killed with the sword,
    with the sword they will be killed.”
This calls for patient endurance and faithfulness on the part of God’s people.

The Beast out of the Earth

11 Then I saw a second beast, coming out of the earth. It had two horns like a lamb, but it spoke like a dragon. 12 It exercised all the authority of the first beast on its behalf, and made the earth and its inhabitants worship the first beast, whose fatal wound had been healed. 13 And it performed great signs, even causing fire to come down from heaven to the earth in full view of the people. 14 Because of the signs it was given power to perform on behalf of the first beast, it deceived the inhabitants of the earth. It ordered them to set up an image in honor of the beast who was wounded by the sword and yet lived. 15 The second beast was given power to give breath to the image of the first beast, so that the image could speak and cause all who refused to worship the image to be killed. 16 It also forced all people, great and small, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hands or on their foreheads, 17 so that they could not buy or sell unless they had the mark, which is the name of the beast or the number of its name.
18 This calls for wisdom. Let the person who has insight calculate the number of the beast, for it is the number of a man. That number is 666.

Sunday, January 27, 2013

CATHOLIC JIHAD

Is Righteousness all about clothing? Does clothing cover sin? How do Priestly Garments,
Nuns’ Dresses, Burqas and Hijabs work? The Lord Almighty is not particular with the outside appearance of a person. Rather, He is after of the cleanness of the heart! By reading His Word which is in The Bible, you are eating spiritual food. That's why everybody needs to be baptized with the Holy Spirit of God by Jesus Christ so everybody would get to know who God is. And so everybody would be spiritually clean! And so everybody would feel guilty of doing ungodly things! And so everybody would fear God!

Because of False Testimonies, Idolatry and Worship of gods other than the Father of Jesus Christ, the LORD handed Catholic Priests, Nuns and Bishops as well as Buddhist Monks, Hindu Gurus, Muslim Imams, Mormon Elders and other Ministers of Falsehood to sexual immorality and shameful acts of perversion. These people use the Name of God for Political Advantage or money. Some are Peddlers. God knows what they are doing. Yet, they don’t even blush!


Quoting from the Holy Bible (New International Version)
Romans 1:22-27  Although they claimed to be wise, they became fools and exchanged the 
glory of the immortal God for images made to look like mortal man and birds and animals 
and reptiles.  Therefore God gave them over in the sinful desires of their hearts to sexual 
impurity for the degrading of their bodies with one another.  They exchanged the truth of 
God for a lie, and worshiped and served created things rather than the Creator—who is 
forever praised.  Amen.
Because of this, God gave them over to shameful lusts.  Even their women exchanged 
natural relations for unnatural ones.  In the same way the men also abandoned natural 
relations with women and were inflamed with lust for one another.  Men committed 
indecent acts with other men, and received in themselves the due penalty for their 
perversion.

Not all priests are gay or child molesters, though. Some are motherfuckers! These people are 
worshipers of The Virgin Mary, Mother of motherfuckers! Try not to be a hypocrite and 
watch this video; 


And so you are now sure, you are a sinner, aren’t you? Repent then, you Dickhead!

Again from the Holy Bible (New International Version)  
Revelation 22:14-15  Blessed are those who wash their robes, that they may have the right 
to the tree of  life and may go through the gates into the city. Outside are the dogs, those 
who practice magic arts, the sexually immoral, the murderers, the idolaters and everyone 
who loves and practices falsehood.

Idolaters are those who worship statues like that of Mary, Jesus, Buddha, Ganesha, Durga, etc. In the article below, "Hail Mary, Mother of God" you will find how Satan disguises as Virgin Mary.   That's why I said, those Ministers of Falsehood worship the same Virgin Mary which is Satan.

Stop defending your religion! Most Religions of Today profit you nothing! Rather, look upon Jesus Christ - feel Him, hear Him, talk to Him in spirit and in truth! Blessed are those whose hopes are set on Him! Because if you don't, believe me, it would not be nice.

Saturday, January 12, 2013May The DAY OF THE LORD Be This Year 2013

Has the world got enough Bushfires, Flush Floods, Economic Crisis, Scorching Heat, Volcanic Eruptions, Freezing Temperatures, Earthquakes, Famine, Poverty, Diseases, Wars, Tsunamis, Plane, Train or Bus Crash, Cyclones, Tornadoes, Pests Infestations, Disasters, Accidents, Injustice, Corruption and other misfortunes?

Because of Ignorance and Stupidity we suffer. We had been given the Word of God but we chose not to give importance to it! God is love; but if you can’t afford to love Him back, He isDestruction! His instructions had been clearly stated by the Lord Jesus Christ.

By this year 2013, The 666 Beast, Pope Benedict XVI must be persecuted for sending your mothers and fathers to hell! Along with Catholic Bishops, Priests, Nuns, Muslim Imams, Buddhist Monks, Hindu Gurus, Mormon Elders and other Ministers of Falsehood, he must be thrown into the Lake of Fire! I wish this would take place in the Philippines.

The Earth and everything in it is the Lord’s. You might have wealth but where does it come from? Where did the metal on your car or any vehicle come from? If you have a house or building where were the materials taken from? Or if you have a mobile phone or computer, don’t you think the materials used were from God’s creation, the Earth? Even if you just have an aquarium, where do the fish, seawater and glass come from? The food that you eat, the water that you drink, the air that you breathe and everything you have is God’s.

It is just right then that you give back to God even a little amount cheerfully, so that His Word might be spread and fulfilled. As a simple token of thanksgiving, this would help your relatives and friends all over the world to be drawn to Him.

If, however, it is hard for you to give donation or support, may you never ever enter God’s rest!

Give donations while they are acceptable to God. Time will come that they will no longer be necessary. You may then bring what you have stolen from Him to hell!

See details below.