Wednesday, September 28, 2011


ANG SUMASAMBA KAY MARIA BUWANG, EHESTE WANGBU!


Ang tawag po sa isang Katoliko ay TANGA. Kasi lumuluhod at nakipag-usap siya sa estatwa. Ang tawag naman sa mga nagpapasamba ng mga estatwa ay BASURA! Matino naman ang kanilang isipan subali’t dahil sila ay sumuway sa Kagustohan ng Diyos sila ay talagang mga GAGO, hindi Mukhang Gago!

Kapag ang isang Katoliko ay sinabihan ng tungkol sa Katotohanan subali’t hindi man lang niya pinapansin baka kay “Father” siya mapapagalitan o takot siyang makantiyawan sa kasamahan n’ya sa simbahan, ang tawag po sa kanya ay BOGOK!

Kapag ang isang Katoliko ay nakikipag-debatehan at nakikipaglaban sa malinaw naman at madaling maintindihan na Kasulatan para lang maipagtanggol ang kanyang relihiyon o simbahan, ang tawag po sa kanya mga kaibigan ay MAY TUPAK ‘YAN!

At ang tawag po sa isang Katoliko na makikipagpatayan at ayaw’ng lubayan ang Kasinunggalingan na kanyang nagisnan o natotonan ay ANG UTAK N’YAN AY NASA TALAMPAKAN!

Sa pangkalahatan, ang tawag po sa Katoliko na ayaw lumaya sa galamay ng Vatican na siyang Utak Ng Himagsikan laban sa Diyos ay UTAK DILIS!


ITO PO ANG MGA DAPAT NATING TATANDAAN:

Si Maria ay hindi tinuturing na Diyos, siya po ay tao lamang na hindi dapat sambahin. Pagka siya po ay sinasamba, ibig sabihin ang taong gumawa nito ay nagkasala! Siya ay lumabag sa Kautosan ng Diyos! Ang taong nagkasala ng kahit hindi niya alam na kasalanan ay purgatoryo o impyerno pa rin ang kanyang babagsakan. Purgatoryo’t impyerno - pareho lang ‘yan!

Sina Lady of Fatima, Lady of Guadalupe at Lady of Mount Carmel at kung sinu-sino pa, ay mga diwata o mga engkantada na nagpakita sa mga lugar na Fatima, Guadalupe at Mount Carmel. Si St. Bernadette ng Francia ang laging nakakita sa mga ito. Sila po ay hindi si Maria, sila ay mga engkantada, diwata o impakta na gustong magpapasamba bilang kapalit sa mga milagrong ginawa nila katulad ng pagpapagaling ng may sakit nguni’t balik naman ng balik! At iginawa naman ng mga bruho’t bruha ng mga estatwa para alayan ng novena, bulaklak, barya, kandila at kung anu-ano pa!

Habang ikaw ay nakikipag-usap sa estatwa na tinatawag na Hesus kahit mukhang Paquito Diaz o Maria na mukhang Ara Mina, hindi ba’t ang isipan mo ay puro laswa o kung anu-anong kaulolan? ‘Yang mga maruruming isip na ‘yan ang s’yang papasok sa puso at lalabas sa iyong bunganga. Kaya pagka-ikaw ay Katoliko, huwag ka nang magmamalinis dahil bestado ka na! Kunwari ka pang magbibigay ng abuloy o tulong sa mga nasasawi, walanghiya ka, hoy, kilala ka na!

Hindi po si Maria na nasa langit ang sumasalo o tumatanggap sa iyong mga papuri – siya si Maria Malandi! Siya ay dati nakatira sa balete at kasama ng pari, siya ay inyong pino-procession ng ilang biyernes pagsapit ng takipsilim. ‘Yan ang gustong-gusto nya, ‘yong madilim. Siya ay masamang espiritu na pinapapasok mo sa estatwa at lagi mong minimithi!


SONG FOR CATHOLIC MAMA MARY

Ave, ave, ave Mariang malandi!
Ave, (yo, yo)
Ave, (a, a)
O, baby Mariang malandi!
Am….mmm.i.i.i.i.n...

No comments:

Post a Comment